Društveni život


Društveni život naših korisnika je takodje na zavidnom nivou. Izdvajamo:

–  proslave rodjendana,

– igranje društvenih igara,

– obeležavanje drugih važnih datuma,

– organizovanje kraćih izleta,

– gostovanja raznih umetničkih društava,

– edukativne aktivnost,

i još niz drugih aktivnosti kako bi život korisnika Doma za stare „Sunčana jesen“ bio dinamičniji i zabavniji.